What is
ODNOO BRAND ?

Health product made of
100% pure copper

What is
ARANJIN COPPER COLLAR?

What is
COPPER BRACELETS?

Зэс бугуйвчийг шууд арьсанд хүрэлцэх байдлаар зүүж хэрэглэснээр биеийн ерөнхий дархлаа унасан үед, гарын шуу, тохой, бугалга, мөрний үе мөч өвдсөн үед биеэс хорыг гадагшлуулах үйлчилгээ үзүүлнэ.

What is
COPPER-INFUSED LEATHER INSOLES?

Copper-infused leather insoles improve blood circulation in the biologically active points of the feet, providing positive effects on conditions such as osteoporosis, early bone growth, joint diseases, men's prostate issues, women's pelvic diseases, and more. Additionally, copper insoles may potentially provide relief from leg muscle pain.

What is
COPPER RING?

Зэс бөгжийг хэрэх өвчтэй болон хурууны үе нь өвдөж хавддаг хүмүүс зүүж хэрэглэнэ. Хавдсан хэсэгт зүүж хэрэглэснээр өвчин намдаж, хавдар бууна. Өвчнөөс шалтгаалан хурууны хэлбэр алдагдал буюу хуруу мурийх үед тогтмол зүүж хэрэглэснээр зохист хэмжээнд хэлбэр алдалтыг зогсооно.
Шинэ
Эрэлттэй

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН СЭТГЭГДЭЛ

Дэлгүүрийн сагс0

No products in the cart.

MN